آرشیوی بخشی از آنچه تا کنون تلاش ما بوده تا بتوانیم گامی در راستای خدمت برای سعادت شما عزیزان برداریم

« بذرهایی که بر زمین نیکو می‌افتد، کسانی هستند که کلام را با دلی پاک و نیکو می‌شنوند و آن را نگاه داشته، پایدار می‌مانند و ثمر می‌آورند.»

لوقا ۸: ۱۵