شاگردسازی مسیحی

انجیل برای فارسی زبانانشاگردسازی مسیحی

انجیل برای فارسی زبانانخدمات مکاشفه

درباره ما

نیما علیزاده
شبان و مؤسس خدمات مکاشفه
نیما علیزاده در سال ۱۹۸۱ میلادی در تهران متولد و در ۱۸ سالگی به عیسی مسیح ایمان آورد و از ۲۰ سالگی در خدمت کلیسا مشغول است
در سال ۲۰۰۶ میلادی به استرالیا مهاجرت کرد و ادامه خدمت خود را بعنوان شبان در کلیسای ایرانیان شهر سیدنی ادامه داده است. او فارغ التحصیل در رشته الهیات مسیحی از دانشگاه الهیات مُر است و در سال ۲۰۱۵ خدمات مکاشفه را تاسیس کرده است. او هم اکنون در امریکا مشغول به خدمت در زمینه‌های مختلف می‌باشد.


رویای او شاگردسازی و رساندن خبر خوش نجات در عیسی مسیح و تعلیم انجیل محور به تمام فارسی زبانان در سراسر دنیا است تا افرادی بیشتری به مسیح ایمان بیاورند، نجات یابند و در او رشد کنند. آمین